اینو واسه دوستایی مینویسم

 

که زندگیشون شده \"لایک\" شدن 


چه عمرها که توی این \"نت\" تباه شد 


فکر کن حالا یه جمله نوشتیم

 

و دو هزارتا لایک خوردیم...

 

که چی؟؟ 


با اونا که میخواستیم دوستمون داشته باشند

 

و ندارن چیکار کنیم؟؟ 


یا با فراموش شدنت

 

توی این روزگار نامرد

 

میخوای چیکار کنی؟ 


فک کن چندین ساعتم با هزار نفر چت کردی

 

و این وسط عاشقم شدی 


\" تلخیه بعد از خاموش کردن گوشیت

 

و سکوت اتاقتو کجای دلت میزاری؟\" 


تنهایی بده 


ولی بدتر از اون اینکه بخوای تنهایتو

 

با آدمای مجازی پرکنی 


آدمایی که بود و نبودشون

 

به روشن

 

یا خاموش بودن یه چراغ بستگی داره 


عمرتو تلف نکن

 

\"ارزش تو بیشتر از این هاست\" 

 

منبع : !! ویــــروسیـــ بهـــ نآمــ رَهآ :)) |ببخشید انگاری اشتباه شد ....(1)
برچسب ها :