دیشب به برادر نفس پیام دادم 

 

چشمشو عمل کرده 

 

میگه اذیت میشه 

 

براش دعا کنید 

 

*****

 

یه شعر نوشتم راستی 

 

تو رو تو خواب میدیدم 

 

تو تو رویای من بودی 

 

تو از فرهاد شیرین تر 

 

همه دنیای من بودی  

 

کنارت لحظه هام شیرین 

 

کنارم لحظه هات آروم 

 

یهو افتادم از چشمت 

 

چه راحت ، بی صدا ، آسون 

 

دارم میرم من از قلبت 

 

چرا اینقدر تو خونسردی 

 

دارم میمیرم از کارات 

 

شده قلبم پر از سردی 

 

تو خوابم بودی تو هرشب 

 

چه خوابای قشنگی بود 

 

همیشه دوستت داشتم 

 

ارزو هام با تو رنگی بود 

 

تو داری میری از قلبم 

 

شبا آسوده می خوابی 

 

من از کابوس بیدارم

 

مث ماهی تو بی آبی 

 

 

منبع : !! ویــــروسیـــ بهـــ نآمــ رَهآ :)) |اولین شعر
برچسب ها :